Psykosynteesi

Hae terapeutti

Psykosynteesin perustaja on italialainen psykiatri tri Roberto Assagioli (1888 – 1974).

Psykosynteesin mukaan ihminen on niin sielun, hengen  ja tahdon kuin kehon, tunteen,  ja älyn muodostama kokonaisuus, synteesi.  Psykosynteesi keskittyy siihen, mikä ihmisessä on tervettä ja haluaa meidän löytävän oman ainutlaatuisen sisimpämme ja sen myötä oman elämäntehtävämme.  Kohdatessaan potilaitaan Assagioli näki, etteivät ahdistus, masennus ja muut häiriöt aina ole jotain ”sairasta”, vaan ne saattavat olla myös merkki ihmisen pyrkimyksestä löytää elämälleen syvempi tarkoitus ja sisältö.

Tri Assagioli halusi psykologian olevan käytännöllistä ja konkreettista. Sen tulisi paitsi saada meidät ymmärtämään, miksi käyttäydymme tietyllä tavalla, myös todella auttaa meitä kohti täydempää elämää. Luovien tekniikoiden avulla, esim. ohjatut visualisoinnit, vapaa piirtäminen, keskustelu ja hahmoharjoitukset, hän halusi luoda yhteyden tietoisen ja tiedostamattoman välille. Tarkoituksena on, että ihminen oppii tuntemaan omaa sisäistä olemustaan eikä anna tiedostamattomien toiveiden, halujen ja tarpeiden ohjata elämäänsä. Assagioli näki tahdon merkityksen hyvin keskeisenä. Hänen mukaansa tahtoa ja sisäistä kykyämme päättää, mitä todella haluamme, on mahdollista harjoitella. Siten voimme vapauttaa energiaa ja toteuttaa itseämme ja kulkea kohti omia päämääriämme.