Koulutuksesta psykosynteesiterapeutiksi ja –valmentajaksi

Hae terapeutti

Psykosynteesin opiskelu on ensisijaisesti kokemuspohjaista ja soveltuu ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään sekä ihmisenä että ammatillisesti, ja jotka etsivät arkielämäänsä uutta mielekkyyttä.

Ihmisten tutustuttamiseksi psykosynteesiin yhdistyksen jäsenet luennoivat tai järjestävät johdantokursseja,  joilla on mahdollista saada yleiskuvaa psykosynteesin käsitystavasta ja työmenetelmistä.

Tällä hetkellä Suomessa ei järjestetä ammattiin tähtäävää jatkokoulutusta. Lähimmät mahdollisuudet jatko-opintoihin ovat Ruotsissa ja Norjaaa.

 Lisätietoja: Katso ”Hae terapeutti coach”

Psykosynteesiterapeuttien ja -valmentajien koulutus

Yhdistyksen ammatissa toimivat jäsenet ovat saaneet HumaNova Utbildning AB:n koulutuksen tai muun samanarvoisen koulutuksen.

Ammattikoulutus psykosynteesivalmentajaksi on kaksivuotinen. Koulutus antaa tietoa ja harjaannuttaa menetelmiin, jotka lisäävät ja syventävät henkilökohtaista kehitystä ja kommunikaatiokykyä. Lisääntyvä tietoisuus omasta itsestä, kyky valita oma asennoituminen, eri työkalut ja menetelmät tekevät sisäiset esteet näkyviksi ja muuttavat ne mahdollisuuksiksi ja kehitykseksi.

Koulutuksen sisältöön kuuluu mm: haastattelu- ja keskustelumetodiikka, psykosynteesin teoria ja metodiikka, kognitiivinen teoria ja metodiikka, etiikka sekä ryhmä- ja prosessiteoria. Koulutus käsittää 44 suunnitelman mukaista koulutuspäivää ja 27 pienryhmätapaamista, vähintään 45 h yksilöterapiaa, 5 h yksilövalmennusta sekä lisäksi 10 valmennuskeskustelua omien harjoitusasiakkaiden kanssa. Diplomin saaneella psykosynteesivalmentajalla on mahdollisuus saada EMCC:n, European Mentoring and Coaching Council, kansainvälinen valmentajasertifikaatti. Koulutus on hyväksytty Senior Practitioner –tasolla, mikä mahdollistaa työskentelyn ammattimaisena valmentajana.

Suoritettu valmentajakoulutus mahdollistaa kahden vuoden lisäopinnot ja psykosynteesiterapeutin diplomin saavuttamisen. Koulutus käsittää 63 suunnitelman mukaista koulutuspäivää ja 18 pienryhmätapaamista. Terapeutin koulutuksen saanut henkilö on käynyt läpi 95 h yksilöterapiaa ja 5 h yksilövalmennusta. Diplomin saaminen edellyttää lisäksi 100 tuntia opinto-ohjattua työskentelyä omien harjoitusasiakkaiden kanssa.

Koulutuksen sisältöön kuuluu mm: kehityspsykologia, psykopatologia, käyttäytymisanalyysi, kehotietoisuus ja seksuaalisuus, luovat menetelmät ja ohjaus terapeuttiseen työhön. Opiskelun aikana kiinnitetään suurta huomiota omaan henkilökohtaiseen kehitykseen ja päämääränä on kouluttaa päteviä, turvallisia ja taitavia keskusteluterapeutteja. Hyvä itsetuntemus on edellytys asiakkaan hyvään kohtaamiseen. Koulutus kehittää kykyä johdattaa toista ihmistä syvemmälle omaan sisimpäänsä, kohtaamaan se, mitä on tarpeen käsitellä ja minkä tarvitsee kasvaa – jotta hänestä tulisi enemmän se, mitä hän sisimmässään on ja, jotta hän kokisi elämänsä eheämmäksi.