Psykosynteesiterapia

Hae terapeutti

Psykosynteesin mukainen terapia luokitellaan terveydenedistämiseksi. Se suuntautuu henkilöihin, jotka ovat kohdanneet kriisin elämässään tai tuntevat olevansa umpikujassa. Kriisin syinä voivat olla uupumus, kiusaaminen, ahdistus tai masennus. Terapiaan hakeutuva henkilö voi myös voida huonosti tietämättä syytä olotilaansa. Jotkut käyvät terapiassa päästäkseen eteenpäin elämässään, oppiakseen tuntemaan itseään paremmin ja voidakseen yhä enemmän ohjata itse elämäänsä.

Terapian tarkoituksena on lisätä tietoisuuttamme siitä, mitä sisimmässämme tapahtuu ja saada kiinni tiedostamatonta avaavista langanpäistä. Tiedostamattomassa on piiloon painettuna niin kohtaamamme kipeät asiat kuin usein myös lahjakkuus. Terapiassa elämän varrella torjutut kipeät kokemukset nostetaan hellävaraisesti tietoiselle tasolle, jotta haavoittuvasta ja haavoitetusta voitaisiin pitää huolta. Kun sisäinen kipu saa sylin, otetaan vastaan, hyväksytään ja nähdään, se on vähitellen mahdollista sisällyttää osaksi elämää ja siitä voi parhaassa tapauksessa tulla tärkeä voimavara. Vastaavalla tavalla lahjakkuus tai potentiaali, joka ei aiemmin ole saanut elintilaa tai hyväksymistä, kaipaa tulla nähdyksi, jotta se voidaan ottaa vastaan ja saisi ilmaista itseään. Terapiassa voidaan myös tunnistaa syvälle juurtuneita käyttäytymismalleja, suhtautumistapoja ja asenteita, jotka rajoittavat elämää eri tavoin. Terapiassa voimme tunnistaa, mikä estää meitä elämästä täysipainoisesti ja muuttaa vahingollisia käyttäytymismalleja. Meidän ei tarvitse olla oman taustamme vankeja.

Terapian tavoitteena on saavuttaa parempi itsetuntemus, tulla tietoisemmiksi siitä, keitä olemme, auttaa ohjaamaan omaa elämäämme ja tekemään valintoja olematta sidottu sisäisiin esteisiimme tai tiedostamattomiin pelkoihimme. Työskentelyssä on mukana niin asiakkaan eletty elämä ja tausta, elämäntilanne ’tässä ja nyt’ kuin tulevaisuuskin.

Terapia koostuu keskustelun lisäksi eri työskentelymuodoista, joita ovat esim. ohjattu visualisointi, kuvatyöskentely ja hahmoharjoitukset. Terapian lähtökohtana on asiakkaan arkitodellisuus ja sen tulee myös ankkuroitua asiakkaan arkeen, ei jäädä terapiahuoneeseen. Terapia pyrkii auttamaan sinua löytämään omat vastauksesi ja oman totuutesi.

Jokaisessa kohtaamassamme ongelmassa tai esteessä on siemen inhimilliseen kypsymiseen ja kasvuun.