Psykosynteesivalmennus

Hae terapeutti

Valmennus opastaa pitämään katseen asetetussa tavoitteessa silloinkin kun elämäntilanne järkkyy eri syistä, kuten stressin, ahdistuksen tai odottamattomien tapahtumien vuoksi. Työskentelemme tunnistaaksemme mallit ja sisäiset tekijät, jotka ohjaavat ja hallitsevat elämää juuri nyt. Valmennus pyrkii vapauttamaan käyttämättömän potentiaalin ja lähtee siitä, että jokaisen ihmisen sisältä löytyvät hänen omat vastauksensa. Valmentajan tehtävä on auttaa asiakasta löytämään nämä vastaukset. Valmennuksessa tarkastellaan, mitä asiakkaan tarvitsee itsessään kehittää, jotta hän pääsisi esteiden yli ja eteenpäin elämässään. Se auttaa asiakasta löytämään oman tahtonsa ja harjoittelemaan sen käyttöä, jotta tahdosta tulisi todellinen voimavara elämässä. Se auttaa ottamaan käyttöön ihmisen piilevät resurssit ja mahdollisuudet ja käyttää tietoisesti kognitiivista psykosynteesiä.

Valmennus on työskentelytavaltaan hyvin konkreettista. Valmentaja ja asiakas sopivat yhteisesti selkeästä päämäärästä ja tekevät realistisen suunnitelman sen saavuttamiseksi. Valmennuksessa tarkastellaan kohdattavia haasteita ja etsitään niihin uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia. Valmennuksen aikana löydetään ominaisuuksia ja resursseja, joita asiakkaan on tarpeen kehittää. Valmennus pyrkii kehittämään kykyä suhtautua tilanteisiin uudella tavalla. Tällöin pystymme ohjaamaan ajatuksia, tunteita ja asenteita, valitsemaan, ottamaan vastuuta ja näkemään omat mahdollisuutemme.

Valmennuksessa lähdetään siitä, mikä on ’tässä ja nyt’ ja suunnataan tulevaisuuteen esim. työtä, elämäntilanteita, ihmissuhteita, perhettä, terveyttä tai henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevissa kysymyksissä.